Seguretat


La piscina és un lloc de lleure i esport i, com a tal, no s’ha de convertir en una font de preocupació. És imprescindible tenir garantida al màxim la instal·lació tant a nivell de funcionament com de seguretat.

Pel que fa a la seguretat, cal parar molta atenció a l’accés que puguin tenir els nens. Per a més protecció en l’accés a les piscines, hi ha sistemes de tancament homologats, simples, elegants, segurs, i amb un impacte visual mínim.

Tanques desmuntables o fixes, amb diversos colors o efecte de transparència, cobertes automàtiques, d’hivern amb PVC o monofilament…

Traduir