Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), us informem que:

PISCINES RICARD (d’ara endavant PISCINES RICARD) . és una SOCIETAT LIMITADA. El seu NIF és B177602 2 i té el domicili a Ctra. de l’Estartit s/n – 17257 Torroella de Montgrí (Girona). Consta inscrita al Registre Mercantil de GIRONA al llibre 0, tom 1980, foli 192, full GI-33147.

Dades de contacte:
Telèfon: 972760245
E-mail:  info@impools.cat

-Condicions generals dús del lloc web PISCINES RICARD

El nom de domini impools.cat és titularitat de PISCINES RICARD i el seu ús exclusiu està reservat a aquest.

El portal oficial d’impools.cat té per objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta Organització realitza i dels productes i serveis que presta en matèria d’ALTRES ACTIVITATS DE CONSTRUCCIÓ ESPECIALITZADA NCOP.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació expressa i plena de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que es puguin aplicar a alguns dels productes o serveis concrets oferts a través del lloc web.

PISCINES RICARD es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web oa la configuració i presentació d’aquesta.

A fi de mantenir actualitzada la informació publicada al portal, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar-ne la vigència o exactitud acudint a les fonts oficials.

-Propietat intel·lectual, industrial i frames

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat de PIS CINES RICARD o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts als portals.

PISCINES RICARD prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alterin el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.

L’ús dels continguts haurà de respectar-ne el llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de PISCINES RICARD.

Respecte a les cites de notícies, productes i serveis de tercers, que puguin aparèixer a la Web, ISCINES RICARD reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició a la Web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

PISCINES RICARD declara el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que els nostres portals poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb PISCINES RICARD.

-Responsabilitat

PISCINES RICARD no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que PISCINES RICARD desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés als portals de PISCINES RICARD com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en aquests és de la responsabilitat exclusiva de qui el realitza.

PISCINES RICARD no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

PISCINES RICARD no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de PISCINES RICARD.

No obstant i en compliment del que disposa la LSSI, PISCINES RICARD es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o moral i ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que us poseu en contacte amb PISCINES RICARD.

-Links o hiperenllaços

El web pot contenir enllaços a continguts que dirigeixin a continguts web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a través d’Internet. Això no obstant, aquestes pàgines no pertanyen a PISCINES RICARD, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, PISCINES RICARD no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre PISCINES RICARD ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. PISCINES RICARD tampoc no es pot fer responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços a la web de PISCINES RICARD hauran de respectar les condicions següents:

  1. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de PISCINES RICARD de la pàgina que realitza l’enllaç.
  2. La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.
  3. PISCINES RICARD podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a suprimir-la immediatament, tan aviat com rebi la notificació PISCINES RICARD .
  4. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.

-Protecció de Dades Personals

PISCINES RICARD està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

PISCINES RICARD posa a disposició dels usuaris la seva Política de Privadesa i li ofereix informació ampliada del tractament de dades realitzat per l’Entitat:

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat:PISCINES RICARD SL – B17760232
Dir. Postal:Carretera de l’Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA)
Telèfon:972760245
Correu electrònic:info@impools.cat
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A PISCINES RICARD SL tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als tractaments següents:
Tractament dadesFinalitat del tractamentTermini conservació dades
RRHH
RECURSOS HUMANS No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

GESTIÓ DE NÒMINES No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts aLegislació laboral per atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a PISCINES RICARD SL són les següents:
Tractament dadesLegitimació tractament
RRHHExecució del Contracte: LABORAL. Si no faciliteu les vostres dades no podreu realitzar la prestació pactada.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.
Tractament dadesPrevisió de cessionsTransferències internacionals
RRHHLes dades es comunicaran a: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA A LA MATÈRIA ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES
No es transferiran dades fora de la UE.
Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PISCINES RICARD SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. PISCINES RICARD SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible,els interessats tenen dret que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:
PISCINES RICARD SL, Carretera de l´Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA), o bé per e-mail ainfo@impools.catacompanyat de còpia del vostre DNI.
De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets.
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat:PISCINES RICARD SL – B17760232
Dir. Postal:Carretera de l’Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA)
Telèfon:972760245
Correu electrònic:info@impools.cat
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A PISCINES RICARD SL tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als tractaments següents:
Tractament dadesFinalitat del tractamentTermini conservació dades
FORMULARI WEB
GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

CONTACTE PROFESSIONAL No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts aNormativa aplicable per atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a PISCINES RICARD SL són les següents:
Tractament dadesLegitimació tractament
FORMULARI WEBConsentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti lalicitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.
Tractament dadesPrevisió de cessionsTransferències internacionals
FORMULARI WEBLes vostres dades no es comunicaran a tercers,excepte obligació legal.No es transferiran dades fora de laUE.
Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PISCINES RICARD SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. PISCINES RICARD SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible,els interessats tenen dret que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:
PISCINES RICARD SL, Carretera de l´Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA), o bé per e-mail ainfo@impools.catacompanyat de còpia del vostre DNI.
De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets.
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat:PISCINES RICARD SL – B17760232
Dir. Postal:Carretera de l’Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA)
Telèfon:972760245
Correu electrònic:info@impools.cat
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A PISCINES RICARD SL tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als tractaments següents:
Tractament dadesFinalitat del tractamentTermini conservació dades
CLIENTS
GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts aLegislació Tributària per atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a PISCINES RICARD SL són les següents:
Tractament dadesLegitimació tractament
CLIENTSExecució del Contracte: PRESSUPOST SIGNAT. Si no faciliteu les vostres dades no podreu realitzar la prestació pactada.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.
Tractament dadesPrevisió de cessionsTransferències internacionals
CLIENTSLes dades es comunicaran a: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMBCOMPETÈNCIA A LA MATÈRIA ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES
No es transferiran dades fora de la UE.
Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PISCINES RICARD SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. PISCINES RICARD SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible,els interessats tenen dret que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:
PISCINES RICARD SL, Carretera de l´Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA), o bé per e-mail ainfo@impools.catacompanyat de còpia del vostre DNI.
De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets.
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat:PISCINES RICARD SL – B17760232
Dir. Postal:Carretera de l’Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA)
Telèfon:972760245
Correu electrònic:info@impools.cat
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A PISCINES RICARD SL tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als tractaments següents:
Tractament dadesFinalitat del tractamentTermini conservació dades
PROVEÏDORS
GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts aLegislació Tributària per atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a PISCINES RICARD SL són les següents:
Tractament dadesLegitimació tractament
PROVEÏDORSExecució del Contracte: PRESTACION SERVEIS. Si no faciliteu les vostres dades no podreu realitzar la prestació pactada.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.
Tractament dadesPrevisió de cessionsTransferències internacionals
PROVEÏDORSLes dades es comunicaran a: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMBCOMPETÈNCIA A LA MATÈRIA ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES
No es transferiran dades fora de la UE.
Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PISCINES RICARD SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. PISCINES RICARD SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible,els interessats tenen dret que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:
PISCINES RICARD SL, Carretera de l´Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA), o bé per e-mail ainfo@impools.catacompanyat de còpia del vostre DNI.
De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets.
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat:PISCINES RICARD SL – B17760232
Dir. Postal:Carretera de l’Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA)
Telèfon:972760245
Correu electrònic:info@impools.cat
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A PISCINES RICARD SL tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als tractaments següents:
Tractament dadesFinalitat del tractamentTermini conservació dades
CURRICULUMS
RECURSOS HUMANS No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts aNormativa aplicable per atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a PISCINES RICARD SL són les següents:
Tractament dadesLegitimació tractament
CURRICULUMSConsentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti lalicitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.
Tractament dadesPrevisió de cessionsTransferències internacionals
CURRICULUMSLes vostres dades no es comunicaran a tercers,excepte obligació legal.No es transferiran dades fora de laUE.
Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PISCINES RICARD SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. PISCINES RICARD SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible,els interessats tenen dret que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:
PISCINES RICARD SL, Carretera de l´Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA), o bé per e-mail ainfo@impools.catacompanyat de còpia del vostre DNI.
De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets.
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat:PISCINES RICARD SL – B17760232
Dir. Postal:Carretera de l’Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA)
Telèfon:972760245
Correu electrònic:info@impools.cat
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A PISCINES RICARD SL tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als tractaments següents:
Tractament dadesFinalitat del tractamentTermini conservació dades
VIDEOVIGILÀNCIA
ALTRES FINALITATS No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

VIDEOVIGILÀNCIA No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts aNormativa Seguretat Privada per atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a PISCINES RICARD SL són les següents:
Tractament dadesLegitimació tractament
VIDEOVIGILÀNCIAInterès Públic: VIDEOVIGILÀNCIA .
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.
Tractament dadesPrevisió de cessionsTransferències internacionals
VIDEOVIGILÀNCIALes dades es comunicaran a: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMBCOMPETÈNCIA A LA MATÈRIA
No es transferiran dades fora de la UE.
Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PISCINES RICARD SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. PISCINES RICARD SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible,els interessats tenen dret que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:
PISCINES RICARD SL, Carretera de l´Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA), o bé per e-mail ainfo@impools.catacompanyat de còpia del vostre DNI.
De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets.
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat:PISCINES RICARD SL – B17760232
Dir. Postal:Carretera de l’Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA)
Telèfon:972760245
Correu electrònic:info@impools.cat
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A PISCINES RICARD SL tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als tractaments següents:
Tractament dadesFinalitat del tractamentTermini conservació dades
REGISTRE JORNADA LABORAL
RECURSOS HUMANS No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

ALTRES FINALITATS No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts aLegislació laboral per atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a PISCINES RICARD SL són les següents:
Tractament dadesLegitimació tractament
REGISTRE JORNADA LABORALObligació Legal: Legislació Laboral. De no facilitar les seves dades no podrà realitzar-se la prestació pactada.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.
Tractament dadesPrevisió de cessionsTransferències internacionals
REGISTRE JORNADA LABORALLes dades es comunicaran a: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMBCOMPETÈNCIA A LA MATÈRIA
No es transferiran dades fora de la UE.
Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PISCINES RICARD SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. PISCINES RICARD SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible,els interessats tenen dret que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:
PISCINES RICARD SL, Carretera de l´Estartit, s/n, CP: 17257 TORROELLA DE MONTGRI (GIRONA), o bé per e-mail ainfo@impools.catacompanyat de còpia del vostre DNI.
De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets.
Traduir