Construcció de piscines


Construïm tot tipus de models , en els quals es basen la majoria de piscines que existeixen avui dia, seguidament us expliquem sobre cadascuna:

Piscines amb Skimmers


La  Piscina amb Skimmers , és l’estàndard per definició.
Els skimmers són boques d’aspiració d’aigua situats al nivell de flotació de la piscina. La seva funció és aspirar totes les partícules flotants, cabells, fulles, etc.
Els models de skimmers més comuns són els de plàstic ABS amb tractament UV i els d’inox AISI-316. La integració amb la terrassa o el coronament de la piscina és totalment adaptable i personalitzable. Podem trobar piscines amb les tapes dels Skimmers de plàstic o bé integrats amb gres, fusta, obra vista…
El sistema consisteix a crear un corrent d’aigua laminar amb els impulsors, aconseguint així recollir els flotants a través de les cistelles dels skimmers i una altra part mitjançant la boca del fons.

Piscines Desbordants


La  Piscina Desbordant  aconsegueix la desinfecció per excel·lència.
La funció principal és produir un excés daigua a la piscina mitjançant els impulsors a la part inferior, els quals fan que laigua desbordi, i aquesta és recollida pels canals que envolten la piscina.

Piscines Desbordants Ix-sis


La  Piscina Desbordant Ix-sis  és un sistema pensat per no tenir reixes al voltant del got, aconseguint així la sensació de fer desaparèixer la làmina d’aigua a la gespa, la terrassa…
Les característiques principals són les mateixes que a les desbordants.
Aquest sistema de construcció és ideat per Impools Piscinas Ricard. Any rere any, el nostre sistema Ix-sis és un referent de disseny per a molts arquitectes i paisatgistes.

Piscines Desbordants Horitzó 0


La  Piscina Desbordant Horitzó 0  no és res més que integrar una part de la piscina amb l’horitzó. Es crea una continuïtat amb el paisatge i en funció d’aquest, la sensació pot ser infinita. Relaxeu-vos mentre es banya gaudint de la panoràmica!

Construïm la teva piscina d’obra des de 0

Dins l’encofrat de maó muntem l’armadura amb les malles, coarrugats i cèrcols d’acer corresponents. Projecció de formigó en sec sistema “gunite” , també anomenat gunitat per via seca . És un procediment mitjançant el qual tots els components del morter o formigó projectat són prèviament barrejats, a excepció de l’aigua que és incorporada al canó de sortida , abans de la projecció de la barreja.

El transport de la barreja sense aigua es realitza a través de mànegues especials de forma pneumàtica (flux diluït) des de la màquina fins al canó de projecció. La propietat més rellevant del formigó projectat és la seva adherència al suport, a condició que aquest sigui sòlid, net i exempt de parts soltes. La barreja xoca sobre el suport a una velocitat elevada , tapant les irregularitats, les fissures i els porus amb l’ajuda de les partícules més fines.

Al mateix temps, sobre el suport es forma una fina capa de pasta de ciment , en què s’incrusten els grans d’àrid gruixut, efectuant-se un pont o beurada d’adherència , el qual garanteix després de l’enduriment una fixació sòlida al suport. Tot i així, podem fer diferents acabats estètics de l’obra. Ara és normal fer piscines en colors grisos, beixos i amb materials com pissarres, pedres, porcellànics de gran format i, pels ambients més rústics, acabats arrebossats de ciments acolorits .

Traduir